HÍREINK
Naptár

 

Kedves Látogatónk!

 

Kérjük, mutassa meg ismerőseinek is

egyesületünk Internetes elérhetőségét!

 

www.dvbe.mlap.hu

 

Köszönjük!

DOROG VÁROS BARÁTAINAK EGYESÜLETE (DVBE)

1988. május 12-én alakult az első civil szerveződésként Dorogon.

Céljai között elsősorban a múlt értékeinek kutatása, közkinccsé tétele és új hagyományok teremtése szerepelt.

A várospolitikában is szerepet vállalt azzal, hogy tagjai az 1990-es választások óta rendszeresen bejutnak Dorog képviselő-testületébe, s ott kulturális, oktatási és gazdasági munkát vállalnak.
Kezdeményezői voltak Dorog új városi eseményeinek (Magyar Kultúra Napja, Megbékélés Napja, Zene Világnapja, városcímer és zászló létrehozása), kitüntetések alapításának és kuratóriumok tagságának (Pro Urbe Díj, díszpolgári cím, Dorogiak Dorogért Alapítvány elismerő oklevele, Rauscher György-díj, Dorog Város Kulturális Közalapítványa), dorogi értékek mentésének és helyreállításának (kálvária, Schmidt Sándor-emléktábla, Hősök tere arculatának kialakítása, 1848-as emléktábla, utcanevek rendezése) stb.

A kultúramentésben folyamatosan törekszenek arra, hogy publikálják az eddig nem ismert vagy feldolgozatlan múlt emlékeit, ezért 1990-ben útjára bocsátották a Dorogi Füzetek kiadványsorozatot. Elsősorban helyi kutatók, továbbá levéltárosok, könyvtárosok, kutató tanárok munkáit adják közre, létrehozva a leendő dorogi monográfia bázisát.

Az élő értékek megismertetése, valamint a nyilvánosság korrekt tájékoztatása érdekében 1990-ben lapot alapítottak Közhírré Tétetik Dorogon címmel, melynek szerkesztőségében aktív szerepet vállaltak.

Fontos feladatuknak tekintik az élő alkotó emberek - dorogiak és Dorogról elszármazott jeles művészek, politikusok, gazdasági szakemberek - hazahívását, bemutatását, számukra megszólalási lehetőség biztosítását. A klasszikussá vált, Doroggal kapcsolatos értékeket rendszeresen kiállítják, illetve az önkormányzattal együttműködve ilyen kiállítások szervezését magukra vállalják. Fő célja e tevékenységnek éppen az, hogy az egyesületben koncentrálódó szellemi erők úgy szolgálják a várost, hogy egyben ellássák vagy támogassák az önkormányzat kulturális céljait, feladatait.

Megalapításuk óta elnök dr. Csiffáry Nándor, 2010-től Kovács Lajos; gazdasági vezető Belecz László, titkárok Kovács Lajos (1988-1990) és Dankó József (1990-től).

Irodalom: A tízéves DVBE krónikája  (D.F. 14. 1998.) – Solymár Judit – Kovács Lajos szerk.: Dorogi lexikon 2008.

 

 

 

 

 

dvbe.mlap.hu