HÍREINK
Naptár

 

Kedves Látogatónk!

 

Kérjük, mutassa meg ismerőseinek is

egyesületünk Internetes elérhetőségét!

 

www.dvbe.mlap.hu

 

Köszönjük!

Bibliográfia

Dorog Város Barátai Egyesületének kiadványairól

 

Dorogi Füzetek

Sorozatszerkesztő: Kovács Lajos

Felelős szerkesztő:    Pick József (1-3),

                                                                     Kovács Lajos (4-  )

Műszaki szerkesztő: Sinka Mihály (1-10), Ligetvári István (11, 15,), Belecz László (12-13)

Felelős kiadó: Dorog Város Barátainak Egyesülete

Címlap, logó: Furlán Ferenc (1-16), Tóth-Major Krisztina (17-  )

Nyomda: Oktáv Press; PRESS-G-96 Bt. (Gergely László)

ISSN: 1215-7872

 

 

1. Pick József: A dorogi posta története. Dorog, 1990.

 

2. Tisovszky Zsuzsanna: Dorogi néphagyományok.                        Illusztrálta:   Furlán Ferenc. Dorog, 1991.

 

3. Pick József: A dorogi németség rövid története. Dorog, 1992.

 

4. Dorogi értékek nyomában. (A Zrínyi iskola kincskeresőinek munkáiból.) Dorog, 1992.

 

5. Dr. Csiffáry Nándor: Dorog a II. világháborúban. – Pick József: A II. világháború áldozatai. Fotó: Pick József. Dorog, 1993.

 

6. Dorogi értékek nyomában. (A Zrínyi iskola kincskeresőinek munkáiból.) Dorog, 1993.

 

7. Fódi János: Dorog város zenei életének története. (A németek betelepülésétől napjainkig) Dorog, 1994.

 

8. Gáthy Zoltán: Emlékiratok – Dorogi évek. Dorog, 1994.

 

9. Pick József: történelmi egyházaink 1945-ig. – Dorogi értékek nyomában 3. (A Zrínyi iskola hagyományőrző Kincskereső táborának kiegészítő írásai Pick József tanulmányához.) Dorog, 1994.

 

10. H. Kelemen Márta: Dorog a régészeti adatok tükrében. – Draskóczy István: Dorog története a középkorban és a török időkben. Dorog, 1994.

 

11. Dankó József – Kovács Lajos: Tanulmányok a XX. század dorogi kultúrtörténetéből. DVBE 1996.

 

12. Láng Beáta: A dorogi németek kitelepítése 1947-ben. Dorog, 1997.

 

13. Magyar Eszter: A kései feudalizmus másfél évszázada Dorogon (1693-1849). Dorog, 1998.

 

14. Dr. Csiffáry Nándor: A tízéves Dorog Város Barátai Egyesületének krónikája. Dorog, 1998.

 

15. A 96-os német lövész hadosztály története 1944-1945 (Dorog környéki események) – Kövecs Imre – dr. Csiffáry Nándor: Emlékiratok a II. világháború dorogi hónapjairól (dr. Csiffáry N.: Életrajzi töredék 1944-1945-ből; Kövecs I.: Dorogról Szegedre.) Dorog, 1998.

 

16. Hopp Ferenc: Szép élet a katonaélet… - Napló avagy egy karpaszományos közlegény keservei „gyöngyélete” alatt… A szerző illusztrációival. Fordítások: Dankóné Tamási Bernadett. Dorog, 1998.

 

17. Kmety István: Szénbányászat Dorogon. A kéziratot rendezte, szakmai kiegészítésekkel és fényképekkel ellátta: Pál Dénes. Konzultáns: Solymár Judit. Dorog, 1999.

 

18. Dankó József – Kovács Lajos: Hírünk a világban. – Riportkönyv Dorogról (Dr. Hagelmayer István, Dr. Bona Gábor, dr. Kovács József, dr. Dávid Anna, dr. Sághy Antal, Both Lehel, Tettamanti Béla, Puchner József, dr. Till József, a környezetvédő tüntetők, az egyház világi munkatársai, az újjáépült kálvária riportképei). Illusztrációk: Furlán Ferenc. Dorog, 1999.

 

19. Zsembery Dezső: Dorog és környéke egészségügyének és bányakórházának története. DVBE 1999.

 

20. Kovács Lajos: A miniszter író. (Dorog szülötte: Drasche-Lázár Alfréd) Dorog, 1999.

 

21. (Szerk.: Kovács Lajos): Ezredvégi visszatekintés a kultúra dorogi intézményeire. (Bende György – Jakab László – Kovács Lajosné: A dorogi József Attila Művelődési Ház könyvtárának története; Kovács Lajos: Egy izgalmas könyvjegyzék a Dorogi Segédtiszti ör könyvtárából; Dr. Csiffáry Nándor: A dorogi Otthon Mozi előzményei és működésének kezdetei; Bónis Jánosné: A dorogi Munkásotthon Önművelő és Önsegélyző Egyesület története 1923-1945; Cserődi Attiláné: A dorogi Arany János Városi Könyvtár története.) Dorog, 1999.

 

22. Csiffáry Nándor: A dorogi barnakőszén-medence iparföldrajzi vázlata. DVBE 2000.

 

23. Fakász Tibor: A dorogi járás 1956-ban. Dorog, 2000.

 

24. Kovács Lajos: Millenniumi olvasókönyv. – Dorog a nyomtatott és írott irodalmi emlékezetben a királyi szakácsoktól napjainkig. – Cs. Nagy Lajos: Jó szerencsét! Pisssz kei    vagyok – Piszkeiana Dorog lelki aromájáról. Dorog, 2001.

 

25. Megkésett emlékezések. – Zsembery Dezső: Egy esztergomi festő emlékezete. Egerváry Potemkin Ágost 1858-1930; Bodri Ferenc: Megkésett ajánlólevél. Faragó József 1866-1906.

 

26. Zsembery Dezső: Rauscher György festőművész 1902-1930. Dorog, 2002.

 

27. (Szerk.: Kovács Lajos): A Dorogi Bányakaszinó dokumentumai (Kovács Lajos és Dankó József tanulmányával.) Dorog, 2002.

 

28. Dr. Till József: Magyarország halainak rendszertani leírása. (A „Magyarország halai című album – kiadta: Dorog Város önkormányzata – melléklete.) Dorog, 2003.

 

29. (Szerk.: Kovács Lajos): Schmidt Sándor emlékkönyv. DVBE 2003.

 

30. Kelemen Mária: A polgári kor, a tőkés fejlődés első hat évtizede Dorogon (1950-1914). – Függelék: Kovács Lajos: Dokumentumközlések a levéltári és könyvtári kutatások fellelt írásos emlékei alapján Kelemen Mária hagyatékából.) Dorog, 2004.

 

31. Meszes Lajos: Dorog sporttörténete (1914-1945) – Kovács Lajos feldolgozásában. Dorog, 2004.

 

32. (Szerk.: Kovács Lajos): Templomépítők (in memoriam). Dorog, 2005.

 

33. Zsembery Dezső: Koszkol Jenő 1868-1935 – Fotó: Mudrák Attila. Dorog, 2005.

 

34. Meszes Lajos: Dorog sporttörténete (1945-1956) – Kovács Lajos feldolgozásában. Dorog, 2006.

 

35. (Szerk.: Kovács Lajos: Kallódó örökségünk – Dorogiakról dorogiaknak. (Tauber Gabriella: Prohászka Ottokár…; Solymár Judit: Élelemtárak…; Gáthy Zoltán: A munkás lakása…; Borbély László-Szilágyi Gabriella: Riedler Miksa; Bartlné Maschl Ágnes: A zsidóság…; Csiffáry Nándor: A dorogi képviselőtestület… 1945; Csiffáry Nándorné Wieder Katalin: Lakóhelyünk…; Kovács Lajos: Dorog művészeti és épített öröksége…). Dorog, 2006.

 

36. (Szerk.: Kovács Lajos): A zsérei folklór aranykönyve a Kodály-évben. Dorog, 2007.

 

37. (Szerk.: Kovács Lajos): Belépő. Dorogi irodalmi almanach. (Kovács Lajos, Till József, Bence László, Cselenyák Imre, Peer Krisztián, Szöllősi Adrienne, Kovács Ilona, Krajcsír Piroska írásai, műfordítások – Illusztrációk: Tettamanti Béla, Gerencsér Ferenc, Végh Éva, Kapa Melinda, P. Tóth –Major Krisztina, Kolonics Péter.) Dorog, 2009.

 

38. (Szerk.: Kovács Lakos): Dorog és a tudományok. Kutatók almanachja. (Bauer Norbert, Bodri Ferenc, Bona Gábor, Csapó Csaba, Grundl Ignác, Kaczmarczyk Adrienne, Krajcsir Piroska, Leblancné Kelemen Mária, Muntyán István, Pintér Márta Zsuzsanna, Rákosi László, Rozmann Viktor, Sághy Antal). Dorog, 2010.

 

39. (Szerk.: Kovács Lajos): Haranghy Jenő „állandó  
      kiállításai”   Dorogon. Dorog, 2010.

 

40. (Szerk. Kovács Lajos): Dorog és a tudományok 2. Bányászat, kutatók, innovátorok. Dorog, 2011.

 

41. „Jövevények és vándorok vagyunk…” Emlékírások. (Tóh János teológus, Kövecs Imre tanár, karnagy, zeneszerző, Csermák Jánosné „Cseri néni” színjátszó, vendéglátó-ipari dolgozó, Gáspár Sándor festőművész, Krajcsír Piroska tanár, műfordító). Dorog, 2011.

 

42. Dorog és a tudományok 3. – Dr. Borbély László Lászó – Sandy Endre: Karbidgyártás Magyarországon. – Germánium-előállítás a szénfeldolgozás melléktermékeiből. (Dokumentumregények.)

Dorog, 2012. február 29.

43. Kövecses Varga Etelka-Kovács Lajos: Kölcsönhatások a dorogi szénmedence településeinek mindennapi életében. Dorog és a tudományok 4. DVBE 2012.
 

44. Kovács Lajos-Menyhárt Csaba: Portrék Dorog történetéből. (A Drasche család – Komoróczy Miklós – Salamon Imre – Szaléziek és dorogiak – Schmidt Sándor halála). Dorog és a tudományok 5. DVBE 2013.
 

45. Kovács Lajos-Menyhárt Csaba: Dorog a városiasodás útján. Gazdaság-, politika- és művészettudomány. Dorog és a tudományok 6. DVBE 2014.
 

46. Kovács Lajos-Menyhárt Csaba: Dorog a városiasodás útján II. In memoriam I. világháború és Dorogi Bányakaszinó. Dorog és a tudományok 7. DVBE 2014.
 

47. Kovács Lajos: A dorogi szent József Plébániatemplom, katolikus közösségének története. DVBE 2014.

 

48. Menyhárt Csaba: Parlamenti választások a dorogi választókerületben – Dorogi képviselőinek panteonja I. – Népképviselő-választások a Habsburg-korban a századfordulóig 1848-1901 – Dorog és a Tudományok 8., Dorog, 2015.

49. Kovács Lajos: 100 éve építették bányászgyerekeknek. – Emléklapok a Dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola és jogelődjének történetéből. Dorog, 2016.

50. Kovács Lajos:  A Dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola és jogelődjének 300 éve – A város közepén. Dorog, 2016.

51. Kovács Lajos szerk.: A játékos ember. (Menyhárt Csaba gyűjtése: A párkányi tigrisvadászat. – Kovács Lajos: A dorogi színjátszás története.) Dorog, 2017.


 

Előkészületben:

Meszes Lajos – Kovács Lajos: Dorogi sporttörténet 3.

(NB I.-es futballkrónika 1956-1966., 1973-74., 1976-77.)

 

Menyhárt Csaba: Parlamenti választások a dorogi választókerületben – Dorogi képviselőinek panteonja II. – Népképviselő-választások a Habsburg-korban 1901-1919.

Gáthy Zoltán: Életem – munkáim. (A jeles dorogi építész emlékiratai Kovács Lajos szerkesztésében.)

Városi kiadványok egyesületünk közreműködésével:

 1.  - Dorogi emlék – Város születik. Dr. Bartalos József képeslapgyűjteményének felhasználásával írta és szerkesztette Kovács Lajos. Dorogi Közművelődési Közhasznú Társaság, Dorog, 1999.
   
 2.  - Solymár Judit – Kovács Lajos (szerk.): Dorogi lexikon. Dorog Város Önkormányzata, Dorog, 2000. és Javított, bővített kiadás 2008.
   
 3.     - Dr. Till József: Magyarország halai. Szerkesztő: Kovács Lajos. Dorogi Közművelődési Közhasznú Társaság, Dorog, 2003.
   
 4.  - Zsembery gyűjtemény. (Wehner Tibor és Kovács Lajos szerk.) Dorog Város Önkormányzata, Dorog, 2008.
   
 5.  - Virág Jenő – Miglinczi Éva – Kovács Lajos – Wehner Tibor: Képzőművészek Dorogon I. ARTLIMES, Tatabánya, 2013.5.
   
 6.  - Virág Jenő – Miglinczi Éva – Kovács Lajos – Wehner Tibor: Képzőművészek Dorogon napjainkban. ARTLIMES, Tatabánya, 2014.1.
   
 7.  - Dankó Kristóf-Kovács Lajos: Dorog védett építészeti alkotásai. Dorog Város Önkormányzata 2014.
   
 8.  - Kovács Lajos-Molnár Villő: Jubiláló bányász muzsikusok és zenekarok Dorogon 1889-2014. Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara, 2014.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

dvbe.mlap.hu