HÍREINK
Naptár

 

Kedves Látogatónk!

 

Kérjük, mutassa meg ismerőseinek is

egyesületünk Internetes elérhetőségét!

 

www.dvbe.mlap.hu

 

Köszönjük!

Városi kiadványok egyesületünk közreműködésével:

 

Dorogi emlék – Város születik

Dr. Bartalos József képeslapgyűjteményének felhasználásával írta és szerkesztette Kovács Lajos. Dorogi Közművelődési Közhasznú Társaság, Dorog, 1999.

 Solymár Judit – Kovács Lajos (szerk.): Dorogi lexikon

Dorog Város Önkormányzata, Dorog, 2000. és Javított, bővített kiadás 2008.

Dr. Till József: Magyarország halai

Szerkesztő: Kovács Lajos. Dorogi Közművelődési Közhasznú Társaság, Dorog, 2003.

Zsembery gyűjtemény

(Wehner Tibor és Kovács Lajos szerk.) Dorog Város Önkormányzata, Dorog, 2008.

Kovács Lajos:
Dorogi iskolák – 100 éves tükrök fénytörésében.

A Petőfi Sándor Általános Iskola centenáriumi ünnepére.
Dorog Város Önkormányzata, Dorog, 2016.

Szerk: Szabó Berghauer Zoltán:
Emlékezés – Erinnerung.

(Magyar és német nyelven. Lektorálta Kovács Lajos.)
Dorog Város Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dorog, 2016.

 

 

Várostörténeti linkgyűjtemény és ajánló bibliográfia egyesületünk életéről, történetéről

 

Dankó József: A lakóhely megismerése alkotó pozíciókból. – A dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola tábori füzetsorozatáról. 63-67. In.: (Szabolcs Ottó szerk.): Történelempedagógiai füzetek. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az ELTE Bölcsészettudományi Kara, 1994. 4. sz.

 

Dankó József: A tér- és az időszemlélet formálása a képességfejlesztés jegyében.

In.: Molnár László szerk.: Történelemmetodikai műhelytanulmányok. Tárogató Könyvkiadó, Bp., 1996.

 

Dankó József: A társadalom nem sakkfigurákból áll. (Beszélgetés Hagelmayer Istvánnal.) Új Forrás, 1996. 2. szám, február.

http://www.jamk.hu/ujforras/index.htm

 

Dankó József : Könyvtári esték.

Dorog Város Barátai Egyesületének első évtizede. - p. 67-75. I.n.: A József Attila Megyei Könyvtár évkönyve / [ szerk. Schmidt József és Monostori Imre] . - 1998. - Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár, 1998. - 216 p.

 

DANKÓ József: Értékmentés és hagyományőrzés : A Dorogi füzetek felnövekedése. - p. 177-184. I.n.: A JÓZSEF Attila Megyei Könyvtár évkönyve / szerk. Takács Anna, Monostori Imre. - 2000. - Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár, 2000. - 216 p.

 

Dankó József: Alkotótábortól a kutatóiskoláig – egy innováció előzményei és következményei.

In.: Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pápa – Pécs, 2007. 641-270. p.

 

Kovács Lajos: Huszonöt év Dorog művészeti életében (1984-2009).

Új Forrás, 2009. 2. február. http://www.jamk.hu/ujforras/index.htm

 

Kovács Lajos: Az évgyűrűk felismerhetetlenül összeforrt végpontjai. Csiffáry Tamás családszociográfiájáról.

Új Forrás, 2009. 10. december.

http://www.jamk.hu/ujforras/index.htm

 

Kovács Lajos: A tovább élő történelem egy iskolában. Honismeret, 2008./1. 26-27. p.

http://www.hnm.hu/honismeret/folyoirat/2008kicsi01.pdf

 

Kovács Lajos: Taníthatják-e egymást (önmagukat) a diákok?

Könyv és Nevelés, 2008/1.

http://www.tanszertar.hu/eken/2008_01/kla_0801.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvbe.mlap.hu